Департамент містобудування та архітектури
м. Суми, вул. Першотравнева, 29, каб. 38
Тел: (0542) 701-870; 701-871; 701-872
Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя

СУМЩИНА ВИКОНАЛА ЗАВДАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ І ЗАБЕЗПЕЧИЛА ОБЛАСТЬ МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Сумщина виконала доручення Президента і Уряду України: розробила Схему планування території Сумської області - стратегічний містобудівний документ її розвитку на період до 2031 року.

16 серпня на сесії Сумської обласної ради затверджено Схему планування території області. Обласна цільова програма з її розроблення на 2011-2013 роки, прийнята рішенням обласної ради від 25.02.2011, виконана у встановлені терміни.

 Вперше за останні 36 років Сумщина отримала важливий інструмент проектного та адресного управління регіоном.

         Схема планування території області це:

         довгостроковий план управлінських дій щодо комплексного розвитку територій,

         гарантія раціонального та ефективного використання територіальних і природних ресурсів,

         дієвий інструмент для збільшення економічної потужності регіону,

         основа для розроблення схем планування адміністративних районів.

Розробником Схеми було визначено Державне підприємство Мінрегіону України «Науково-дослідний проектний інститут містобудування». Проект Схеми планування території області пройшов весь комплекс узгоджувальних процедур, у тому числі, науково-технічну раду за участі фахівців провідних інститутів Мінрегіону України, обласну архітектурно-містобудівну раду, погоджено з галузевими управліннями обласної державної адміністрації та профільними обласними організаціями, отримано позитивний висновок Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» та рекомендовано до затвердження.

         За основу планувального розвитку області взято принципи Генеральної схеми території України та положення Комплексної стратегії розвитку області «Нова Сумщина-2015».

         З метою визначення стратегії розвитку області та шляхів її реалізації на початковому етапі проектування було виконано аналіз стану використання території, природно-ресурсного потенціалу, екологічної мережі, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територій, об’єктів історико-культурної спадщини.

         Комплексна оцінка стану використання територій та пропозиції місцевих виконавчих органів влади, опрацьовані відповідно до вимог державних норм і стандартів, знайшли відображення у проектних рішення щодо:

          функціонального зонування території за видами використання,

          забезпечення оптимальних умов проживання населення,

          раціонального використання природних ресурсів,

          розвитку галузей господарського комплексу,

          комплексного розміщення основних об’єктів промисловості, транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури,

          захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення,

         охорони навколишнього природного середовища,

         охорони територій та об’єктів культурної спадщини.

         З метою поліпшення основних показників території області Схемою передбачено:

         збереження площі населених пунктів,

         збільшення більш ніж вдвічі з 254 до 539 кілометрів протяжності доріг національного значення,

         розвиток туристичної інфраструктури,

         будівництво об’їзних доріг населених пунктів для транзитного транспорту, у тому числі, реконструкцію національної автомобільної дороги Київ – Суми – Юнаківка по всій протяжності, з будівництвом об’їзду обласного центру з Київського напрямку.

         Екологічні заходи, визначені Схемою, передбачають збереження охоронних територій, регулювання та розчистку русел річок та водойм, рекультивацію порушених територій, протиерозійні заходи та консервацію малопродуктивних земель.

         Збільшується площа лісів на 37 тис. га, у тому числі: за рахунок влаштування захисних насаджень і лісосмуг на площі 270 га, захисних насаджень у ярах, балках на площі 716 га, на берегах річок на площі 201 га та інші.

         Затверджена Схема планування території Сумської області надасть можливість усунути не визначеність та диспропорції розвитку територій, підвищити ефективність планувальних рішень, забезпечити обгрунтування та прийняття обласних та місцевих програм господарського, соціального та культурного розвитку, подальше розроблення містобудівної документації регіонального та місцевого рівнів.

         Все це сприятиме залученню інвестицій у економіку області, створенню на Сумщині комфортних умов для життя та праці її жителів.

Інші джерела інформації на цю тему:

- газета "Шанс" №34 от 21.08.2013

- газета "Урядовий кур'єр" №154 (5040) від 28.08.2013 

- газета "Сумщина"  №33 (20144) від 21.08.2013